Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012


Το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ οργανώνεται….αντισεισμικά


Αγαπητοί μας συμμαθητές και μαθήτριες


Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο πουδυστυχώς χτυπάει συχνά την πόρτα της χώρας μας.


Και όπως κάθε φυσικό φαινόμενο χρειάζεταινα αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία, σύστημα και μεθοδικότητα,

ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τηνπιθανότητα  να κινδυνεύσουν οι ίδιες οιζωές μας.


Τα σχολεία, σαν χώρος συγκέντρωσης πολλώνατόμων και μάλιστα παιδιών,  είναι έναςπολύ ευαίσθητος χώρος στο θέμα των σεισμών.


Σκεφτόμαστε λοιπόν να οργανώσουμε ένα Σχέδιο Αντισεισμικής Προστασίας ώστε στην απευκταία  περίπτωση που εκδηλωθεί σεισμός

Να είμαστε καλά προετοιμασμένοι.

Κυρίως, να ξέρουμε όλοι, και εσείς οι μαθητές και οι καθηγητές σας ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε και με ποιο τρόπο πρέπει να εγκαταλείψουμε συντεταγμένα το Σχολείο μας μετά την εκδήλωση του σεισμού.


Σε πρώτη φάση, ο καθηγητής των Μαθηματικών κ. Σαλτής Μωϋσής ετοίμασε ένα πολύ καλό ενημερωτικό Power Point για τους σεισμούς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουμε υπόψη.

Σας το παρουσιάζουμε από το Blog  μας και σας καλούμε να το διαβάσετε με μεγάλη προσοχήΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση :

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=134eb807553eda7b&mt=application/vnd.ms-powerpoint&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D94d6467d73%26view%3Datt%26th%3D134eb807553eda7b%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbQUE3rmgAQ3z6Zm59Fjl7g6_LNs1w

1 σχόλιο: